top of page
Hệ thống truyền dẫn quang ANTV

ANTV có một mạng lưới truyền dẫn quang phân phối chương trình của mình tới các đài truyền hình lớn trên cả nước. Hệ thống này sử dụng các thiết bị chuyển đổi quang/SDI do chúng tôi cung cấp.

NĂM
2019
THỰC HIỆN (THÁNG)
3
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT
Hà Nội

PROJECT GALLERY

ANTV optical transmission system

ANTV has an optical transmission network to distribute their program to other famous TV stations all over the country. This system uses Optical/SDI converters provided buy us.

YEAR
2019
DELOYMENT (MONTHS)
3
Location-01.png
INSTALLATION LOCATION
Hanoi

PROJECT GALLERY

bottom of page