top of page
Thiết bị sản xuất cho VTV24

Cung cấp hệ thống camera, ống kính, máy dựng cũng như các hệ thống phụ trợ khác như âm thanh, ánh sáng, phụ kiện khác để phục vụ cho công tác sản xuất nội dung phóng sự, bản tin hàng ngày của Trung tâm VTV24.

NĂM
2017
THỰC HIỆN (THÁNG)
5
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT
Hà Nội

PROJECT GALLERY

VTV24 production equipment

Providing camera systems, lenses, NLE station as well as other ancillary systems such as sound, lighting, and other accessories to serve the production of reportage content and daily bulletins of VTV24 Center. .

YEAR
2017
DELOYMENT (MONTHS)
5
Location-01.png
INSTALLATION LOCATION
Hanoi

PROJECT GALLERY

bottom of page