top of page
Trung tâm IBC cho Seagame 31

Dự án cung cấp, lắp đặt, vận hành trung tâm HB tại seagame 31. Một dự án với tiến độ cung cấp rất nhanh và gấp nhằm đảm bảo cho Seagame 31(2022) được diễn ra tốt đẹp tại Việt Nam.

NĂM
2022
THỰC HIỆN (THÁNG)
1.5
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT

THƯ VIỆN ẢNH

bottom of page