top of page

GIẢI PHÁP

Giải pháp quản lý các hoạt động hàng không

AVES là giải pháp toàn diện, cung cấp các hệ thống quản lý hoạt động hàng không trong nhiều lĩnh vực và đang sử dụng rộng rãi tại các hãng hàng không như: Vietnam Airlines (VNA), Czech Airlines (CSA), South Pacific Airlines, Albawings, Bangladesh Airlines (BIMAN), ALFA Helicopter...

AVES là giải pháp toàn diện, cung cấp các hệ thống quản lý hoạt động hàng không trong nhiều lĩnh vực như: Lập kế hoạch bay thương mại (Commercial Planning), quản lý lịch trình các hoạt động bay (Operational Scheduling Management), quản lý slot (Slot Management), quản lý luân chuyển máy bay (Aircraft Rotation Management), quản lý phân bay FC, CC (Crew Management), giám sát hoạt động bay (Operations Controls), quản lý chi phí và doanh thu (Cost and Revenue Management ), phân tích và báo cáo (Reporting, Analysis), giao diện tích hợp với MIS, ERP và các hệ thống hàng không khác (Interfaces for integration with MIS, ERP and airline systems) và hỗ trợ nhiều giao diện khác dựa trên định dạng tin nhắn tiêu chuẩn (Extensive support of interfaces based on standard message formatting).

Giải pháp AVES bao gồm các hệ thống sau:

AVES Servers

AVES Scheduler - Commercial Planning

AVES OSM - Operational Schedule Management, Aircraft Rotation Management

AVES SLM - Slot Management

AVES CRC - Cost and Revenue Calculation

AVES CMS - Crew Management

AVES OPC - Operations Control

AVES CWA - Crew Web Access Portal

AVES AWA - Web Access Portal

AVES Orion – Ground Operations Control

AVES Magion – Ground Mobile Controle

◄ Trang trước
Trang sau ►
bottom of page