top of page

TRUYỀN HÌNH

Truyền tín hiệu video qua mạng 5G/4G/3G

Giải pháp sản xuất chương trình chuẩn tín hiệu HD,4K từ xa, hỗ trợ multicamera trên một bộ mã hóa duy nhất, truyền thông qua mạng 5G/4G/3G, Wi-Fi, broadband. kèm theo các tính năng điều khiển RCP, IFB. Thiết bị encoder dạng gắn cam hoặc dạng đeo lưng hỗ trợ tối đa đến 8 modem 5G/4G/3G hỗ trợ chuẩn nén H.265 and H.264. Thiết bị decoder đa dạng đầu ra 3G/12G SDI, IP stream.

Truyền tín hiệu video qua mạng 5G/4G/3G

Mobile Viewpoint cung cấp giải pháp có thể ứng dụng được trong nhiều lĩnh vực
- Sản xuất tin thể thao và thu thập tin trực tiếp (For live news gathering and sports production)
- Đưa tín hiệu video trực tiếp từ cam đến các nền tảng CDN, OTT hoặc mạng xã hội truyền thông
- Đem phòng học lên các nền tảng online.
Công nghệ mã hóa H.264 / H.265 qua 4G, 5G, Wi-Fi và LAN ở 4K, Full HD và SD với độ trễ thấp. Nhiều đài truyền hình sử dụng hàng ngày cho các nhóm thu thập tin tức, nhà báo và người sản xuất thể thao của họ để dễ dàng phát trực tiếp với ba lô di động nhẹ, chắc chắn hoặc với bộ mã hóa di động được cài đặt trong xe tải SNG hoặc OB.
Nhà sản xuất chương trình thể thao có thể sử dụng nhiều camera chỉ với một encoder, điều này làm tiết kiệm chi phí và tài nguyên
Truyền qua công nghệ bonding nhiều đường truyền 4G, 5G, đảm bảo tốc độ làm tin
Hỗ trợ IFB, tín hiệu video return, 4K, 5G, ethernet hot spots, IP, HD-SDI
Hỗ trợ đồng thời chuẩn nén H264, H265 và các tiêu chuẩn web-streaming bao gồm RTMP, RTSP, TS-MPEG and NDI cho phép livestream đến nhiều nền tảng bất kì nền tảng online nào.
Các bộ mã hóa có thể được điều khiển từ xa thông qua nền tảng quản lý LinkMatrix.
Bộ mã hóa cũng có thể hỗ trợ chức năng REMI đầy đủ (giải pháp điều khiển từ xa)

BROADCAST

Video signal transmission over 5G/4G/3G

Solution for remote production, multi-camera support on a single encoder, 5G/4G/3G, Wi-Fi, broadband communication, with RCP, IFB control features. Ruggedized mobile backpack encoder supports up to bonded 8 5G/4G/3G modems supporting H.265 and H.264 compression standards. The device decoder multi output 3G/12G SDI, IP stream

Truyền tín hiệu video qua mạng 5G/4G/3G

Mobile Viewpoint provides solutions that can be applied in many fields
- For live news gathering and sports production
- Bringing live video signals from cams to CDN, OTT or social media platforms
- Bringing classrooms to online platforms.
H.264/H.265 encoding technology over 4G, 5G, Wi-Fi and LAN in 4K, Full HD and SD with low latency. Many broadcasters use daily for their newsgathering teams, journalists and sports producers to easily go live with a lightweight, rugged portable backpack or with a portable encoder installed. put in SNG or OB truck.
Sports producers can use multiple cameras with only one encoder, which saves costs and resources.
Transmission through bonding technology of many 4G, 5G transmission lines, ensuring the speed of information transmission
Support IFB, video signal return, 4K, 5G, ethernet hot spots, IP, HD-SDI
Simultaneous support of H264, H265 compression and web-streaming standards including RTMP, RTSP, TS-MPEG and NDI allows live streaming to any platform, any online platform.
Encoders can be controlled remotely via the LinkMatrix management platform.
Encoder can also support full REMI function (remote control solution)

bottom of page